Διέυθυνση: Αιγύπτου 24
ΤΚ: 54625
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 59
Διέυθυνση: Αγνώστου Στρατιώτη 86
ΤΚ: 56533
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 74
Διέυθυνση: Κορομηλά 3
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 61
Διέυθυνση: Μητροπόλεως 51
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 84
-->