Διέυθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους 8
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 98
Διέυθυνση: Kατούνη 17
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 69
Διέυθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 140
ΤΚ: 54644
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 70
Διέυθυνση: Αριστοτέλους 28
ΤΚ: 54623
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 92
Διέυθυνση: Φραντζή & Θαρύπου 37
ΤΚ: 11734
Πόλη: Αθήνα
  • 119
Διέυθυνση: Ερμού 21
ΤΚ: 54624
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 77
-->