Διέυθυνση: Πλατεία Αριστοτέλους 8
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 49
Διέυθυνση: Kατούνη 17
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 44
Διέυθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 140
ΤΚ: 54644
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 36
Διέυθυνση: Αριστοτέλους 28
ΤΚ: 54623
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 51
Διέυθυνση: Φραντζή & Θαρύπου 37
ΤΚ: 11734
Πόλη: Αθήνα
  • 78
Διέυθυνση: Ερμού 21
ΤΚ: 54624
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 47
-->