Διέυθυνση: Πλ. Συντριβανίου 4
ΤΚ: 54621
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 74
Διέυθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 89
ΤΚ: 54250
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 75
Διέυθυνση: Ιωάννη Κούσκουρα 7
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 97
-->