Διέυθυνση: Πλ. Συντριβανίου 4
ΤΚ: 54621
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 68
Διέυθυνση: Νικολάου Πλαστήρα 89
ΤΚ: 54250
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 71
Διέυθυνση: Ιωάννη Κούσκουρα 7
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 90
-->