Διέυθυνση: Μιχαήλ Ιωάννου 10
ΤΚ: 54622
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 32
Διέυθυνση: Αιγύπτου 3
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 33
Διέυθυνση: Μητροπολίτου Γενναδίου 6
ΤΚ: 54623
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 26
-->