Διέυθυνση: Μιχαήλ Ιωάννου 10
ΤΚ: 54622
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 47
Διέυθυνση: Αιγύπτου 3
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 44
Διέυθυνση: Μητροπολίτου Γενναδίου 6
ΤΚ: 54623
Πόλη: Θεσσαλονίκη
  • 37
-->